Omsorgs- og specialtandpleje

Information om tandpleje til borgere, pårørende, plejepersonale og andre interesserede

Læs mere om

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, som af fysiske og/eller psykiske grunde er ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om omsorgstandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om specialtandpleje

Tilskud og klager

Få råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig til dine rettigheder og muligheder.

Læs mere om tilskud og klager

Forebyggelse

Daglig mundpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Læs mere om forebyggelse og sundhed

Vejledninger

Få en række vejledninger til mundpleje – din egen eller den du giver som pårørende eller plejepersonale.

Se vores vejledninger

'Spørg Johan'

Spørg Johan og få svar på dine spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje.

Spørg Johan

Kontakt

Kontakt Holstebro Kommunale Tandpleje

Tandplejens kontor
Center for Sundhed
Tandplejen 2. sal
Stationsvej 35
7500 Holstebro

Tlf.: 96 11 60 00
E-mail: tandplejen@holstebro.dk

Overtandlæge: Marianne Blegvad

Gratis viden

Instruktions- og informationsmaterialer