Tilskud og klager

Er der gået noget galt i din behandling har du mulighed for at klage.

Klagemuligheder

Som borger har man mulighed for at klage over omsorgstandpleje, over tandbehandling eller over afgørelser om tilskud.

Herunder finder du en uddybning af dine klagemuligheder. Hvis ikke du finder det, du søger, så kan du

  • spørge din egen tandlæge eller tandplejer
  • spørge Holstebro Kommunale Tandpleje, tlf. 96 11 60 00
  • spørge Holstebro Kommunes Borgerservice, tlf. 96 11 75 00
  • sende et spørgsmål til vores brevkasse

 

Klage over omsorgstandpleje

Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Klage over specialtandpleje

Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Klage over tandbehandling

Alle klager over faglig behandling, service, honorar mv. samt anmeldelse af erstatningskrav skal ske til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du får medhold i din klage kan du få pengene tilbage eller få lavet hele eller dele af behandlingen om uden beregning.

Er du blevet behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer har du også mulighed for at indsende din klage via tandklage.dk.

Klagefrister
Ønsker du at indgive en klage er der en række klagefrister du skal være opmærksom på.

Klager over service, honorar eller lign.
Hvis du vil klage over tandlægens eller tandplejerens service, honorar (tandlægeregningen), information om prisen og andre overenskomstmæssige forhold, skal klagen være indgivet inden sekst uger regnet fra det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på de forhold, der giver dig anledning til klagen.

Klager over faglige behandlinger
Hvis du vil klage over den faglige behandling, skal klagen indgives inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på de forhold, der giver dig anledning til klagen – dog senest 5 år efter behandlingen fandt sted.

Behandlingsskader skal anmeldes senest 5 år efter du har fået kendskab til skaden, dog senest 10 år efter skaden er sket.

 

Klage over afgørelse om tilskud

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du vil vide mere om, hvad du kan klage over og hvordan, kan du fx se nærmere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.