Tilskud og klager

Tilskudsmuligheder til tandbehandling.

Tilskudsmuligheder

Som borger har man mulighed for at søge tilskud til tandbehandling.

Herunder finder du en uddybning af en række tilskudsordninger. Hvis ikke du finder det, du søger, så kan du:

  • spørge din egen tandlæge eller tandplejer
  • spørge Holstebro Kommunale Tandpleje, tlf. 96 11 60 00
  • spørge Holstebro Kommunes Borgerservice, tlf. 96 11 75 00
  • sende et spørgsmål til vores brevkasse

 

Regionstilskud til tandpleje

Når du bliver behandlet på en privat tandlæge- eller tandplejerklinik, skal du selv betale for noget af behandlingen (‘patientandel’) mens resten automatisk bliver betalt af Danske Regioner (regionsandel’).

Tilskuddet fra Danske Regioner varierer alt efter hvilken tandplejeydelse, der er tale om, men den er i gennemsnit på ca. 20 – 30% af prisen. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra i din regning inden du skal betale.

Hvis du har været i et andet EU-land og fået lavet ydelser der, som svarer til de ydelser, som Danske Regioner giver tilskud til, kan du også opnå tilskud.

Regionstilskuddene er indkomstuafhængige.

Tilskud fra sygeforsikringen 'danmark'

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ’danmark’ kan du få tilskud til din egen andel (patientandelen) af tandlæge- eller tandplejeregningen efter gældende satser.

Økonomisk betinget tilskud

Folke- og førtidspensionister
Helbredstillæg: Der kan søges om Helbredstillæg efter Pensionslovens § 17a.
Personligt tillæg: Der kan søges om Personligt tillæg efter Pensionslovens § 17, 2.

Ansøgning rettes til din bopælskommune.

Ikke-pensionister
Lov om aktiv socialpolitik: Efter §82 og §82a kan kommunen yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter til eksempelvis tandpleje.

Helbredsbetinget tilskud

Tilskud pga. strålebehandling, kemoterapi mm.
Hvis du på grund af Sjögrens syndrom, strålebehandling mod kæber, tænder og spytkirtler, dental fokussanering eller pga. kemoterapi har pådraget dig væsentlige tandproblemer, kan du opnå tilskud via Sundhedsloven (§ 166).

Ordningen administreres af Danske Regioner.

Tilskud til tandbehandling af personer med sjældne sygdomme
Patientgrupper med sjældne diagnoser (hyppighed højst (1:10.000) kan få offentligt tilskud til deres ekstraordinære behov for tandbehandling, hvor behovet enten udgør en del af selve sygdommen eller hvor det er en følgevirkning deraf.

Ordningen administreres af Danske Regioner.

Tilskud på grund af skader eller ulykker
Kommunerne skal efter nærmere regler yde økonomisk støtte til tandproteser til personer, der får funktionelle ødelæggelser eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde.

Tilskud til transport / forflytning

Som hovedregel kan du ikke få tilskud til transport fra privat hjem til tandlæge eller tandplejer.

Du kan søge kommunen om tilskud. Kommunen vurderer din ansøgning ud fra din indkomst og helbredstilstand, men i de fleste tilfælde gives der kun tilskud til besøg hos læge eller speciallæge.

Tilskud til behandling i eget hjem

Det er normalt ikke muligt at få tilskud til dette, men spørg din kommune.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.